Carrer Segarra, 24

08192 Sant Quirze del Vallès

Tel: 93 243 11 77

Mòbil: 677 70 90 90

E-Mail: bcnfotografia@bcnfotografia.com